Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tham gia tổng dọn vệ sinh trục đường vào khu du lịch Vân long, chuẩn bị cho công tác lễ cắt băng khánh thành Công trình chào mừng Kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình(1822 - 2022) và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)2

Cập nhật: Thứ năm, 24/03/2022