Thông tin tuyên truyền

Tập huấn thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Cập nhật: Thứ hai, 29/06/2020

Tập huấn thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Xã Gia Vân tích cực xây dựng NTM kiểu mẫu

Cập nhật: Thứ năm, 14/05/2020

Xã Gia Vân tích cực xây dựng NTM kiểu mẫu

Hội nghị sơ kết công tác VSMT trên địa bàn xã Gia Vân

Cập nhật: Thứ sáu, 08/05/2020

Hội nghị sơ kết công tác VSMT trên địa bàn xã Gia Vân

Hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 trên địa ban xã Gia Vân

Cập nhật: Thứ sáu, 08/05/2020

Hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 trên địa ban xã Gia Vân

Tuyên truyền về việc phòng chống dịch bệnh COVI-19 trên địa bàn xã

Cập nhật: Thứ năm, 12/03/2020

Tuyên truyền về việc phòng chống dịch bệnh COVI-19 trên địa bàn xã