Cơ cấu tổ chức

Sở đồ cơ cấu tổ chức của UBND xã Gia Vân

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY - HĐND XÃ

I. Bí thư Đảng ủy

- 01 Phó bí thư thường trực ( Chủ tịch HĐND xã),( trưởng khối dân vân)

- 01 Phó bí thư: ( Chủ tịch UBND)

II. Hội đồng nhân dân xã:

01  Phó chủ tịch HĐND

+ Hai Ban của HĐND

Ban Pháp chế

Ban kinh tế xã hội

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ

SST

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

01

Đoàn Thanh Hà

BT đảng ủy

0915953063

02

Bùi Văn Kỳ

PBT thường trực, CT HĐND xã

0386119357

03

Đinh Văn Thỏa

PBT chủ tịch UBND xã

0982005276

04

Lê Văn Chinh

PCT HĐND xã

0988080627

05

Nguyễn Thanh Tâm

PCT – UBND xã

0353518680

06

Đinh Quang Huy

CHT Ban chỉ huy quân sự xã

0979472379

07

Phạm Tuấn Dũng

Trưởng công an xã

0969192122

08

Lê Thái Hòa

Chủ tịch MTTQ xã

0398764375

09

 

Chủ tịch Hội nông dân xã

 

10

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch Hội CCB xã

0367365385

11

Lê Thị Nga

Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

0343829899

12

Đinh Đức Nam

Bí Thư Đoàn xã

0919691197

13

Trần Thị Hải Yến

CC VP HĐND – UBND xã

0916885838

14

Nguyễn Thị Tiến

Công chức VP Đảng ủy

0839514041

15

Vũ An Bình

Công chức Tư pháp

0946025505

16

Vũ Thị Thư

Công chức LĐTB xã hội

0977940104

17

Nguyễn Văn Thủy

Công chức VH-TT-TT

0978470569

18

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Công chức địa chính

0352067489

19

Bùi Ngọc Sơn

Công chức XD, GTTL

0989275951

20

Nguyễn Ngọc Mai

Công chức kế toán

0973952258

21

Đinh Thị Thu Trang

Văn phòng thống kê

0972855991