Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn về dự sinh hoạt tại chi bộ 2 thôn Tập Ninh xã Gia vân ngày 1/6/2022

Cập nhật: Thứ sáu, 03/06/2022

 

 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Tập Ninh

Chiều ngày 1/6, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã về dự sinh hoạt chi bộ 2 tại thôn Tập Ninh, xã Gia Vân. Cùng dự sinh hoạt còn có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy xã Gia Vân và các đảng viên trong chi bộ thôn Tập Ninh. 

          Tại buổi sinh hoạt định kỳ, đồng chí bí thư chi bộ đã triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ về công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, triển khai một số các văn bản của cấp trên.

 Trong 5/2022, Chi bộ thôn Tập Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,  tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 -2025, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp; phát triển đàn gia súc, gia cầm; hoạt động dịch vụ du lịch, xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, phát biểu ý kiến nêu ra một số vấn đề cần quan tâm như: công tác sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng chống lụt bão; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

 Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và những kết quả đạt được trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn Tập Ninh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò đảng viên gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân  duy trì và nâng cao thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao; tập trung vào công tác phát triển đảng viên. Phát huy thế mạnh của địa phương  về du lịch. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung sản xuất đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ. Tập trung cho công tác PCTT&TKCN, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn; công tác quản lí đất đai, tập trung xử lí các vi phạm về sử dụng đất nông nghiệp. Vận động nhân dân phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn thôn.

Bài viết khác