Hội nghị sơ kết công tác VSMT trên địa bàn xã Gia Vân

Cập nhật: Thứ sáu, 08/05/2020

Thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường được UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã, các thôn trong toàn xã, đặc biệt là các tổ thu gom đã tích cực quan tâm chỉ đạo và thực hiện từng bước đã đạt được một số kết quả đáng kể: cảnh quan, môi trường sạch đẹp, bức tranh toàn cảnh trong xã được chỉnh trang, các trục đường chính, đường liên thôn, điểm du lịch, các di tích, nhà văn hóa, nơi công cộng được sạch sẽ, nhiều cây xanh, cây hoa được trồng mới từng bước tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, các điểm nóng về rác thải đang dần được sử lí và khắc phục, nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ VSMT chuyển biến tích cực.

Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng là bảo vệ hơi thở, bảo vệ lá phổi của mỗi người dân, vì vậy việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp là góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ xã Gia Vân về công tác VSMT. Ngày 8/5/2020 UBND xã đã tổ chức hội nghị giữa các đồng chí bí thư, trưởng thôn trong toàn xã và các tổ thu gom rác thải để sơ kết công tác VSMT và bàn biện pháp thu gom rác thải, giữ gìn VSMT trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của hội nghị. UBND xã thống nhất và đi đến kết luận 1 số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các thôn: Duy trì có hiệu quả của tổ thu gom rác thải, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền thôn. Chịu trách nhiệm thu gom rác thải trong thôn chở về nơi tập kết đúng quy định. Các hộ gia đình trong thôn có trách nhiệm phân loại rác thải sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy định tạo thuận tiện cho tổ thu gom. Các chất rắn, lá cây, thân cây gia đình tự thiêu hủy trong vườn nhà đảm bảo VSMT. 

2. Đối với mức thu và đối tượng thu: vẫn áp dụng như Nghị quyết HĐND xã đã ban hành cụ thể như sau:

Hộ dân, giữ nguyên mức phí là 5.000đ trên 1 khẩu

Nhà hàng: 200.000/tháng

Quán ăn sáng: 100.000đ/tháng

Hàng nước + hàng rau: 50.000đ/tháng

Đám cưới: 100.000đ/đám

Đám hiếu: 50.000đ/đám

3. Công tác thu phí: UBND xã giao cho các ông trưởng thôn trực tiếp thu phí thu gom rác thải trên địa bàn thôn mình. (thời gian thu vào ngày 24 đến 28 hàng tháng) Tổng hợp nộp về cán bộ tài chính kế toán xã thông qua đồng chí Đinh Thị Thu Trang công chức kế toán xã.

4. Công tác vận chuyển: UBND xã đã kí hợp đồng với công ty môi trường chung truyển rác thải về bãi tập trung Tam Điệp, thời gian chung truyển vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Đề nghi các tổ thu gom, tập trung rác thải về đúng địa điểm tập kết trên xe chuyên dụng để xe môi trường tiện vận chuyển.

Vậy UBND xã xin thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền để mọi người dân biết và thực hiện có hiệu quả về công tác VSMT. Giữ gìn VSMT là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội

Yêu cầu các hộ kinh doanh và các hộ gia đình chấp hành nghiêm công tác giữ gìn VSMT, tham gia đóng phí vệ sinh đầy đủ và đúng thời gian quy định. Nếu hộ gia đình nào không chấp hành nộp phí rác thải. UBND xã sẽ sử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hành vi xả rác bữa bãi, nếu để các cơ quan chức năng bắt được sẽ bị xử phạt nghiêm minh theo đúng luật bảo vệ môi trường;

                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                     Phó chủ tịch

 

                                                                     Bùi Văn Kỳ