Ngày 15/6/2022 tại Nhà Văn Hóa xã Gia Vân UBMTTQ huyện Gia viễn Tổ chức hội nghị ĐBHĐND huyện Gia Viễn khóa XX tiếp xúc cử tri 3 xã. Gia Vân. Liên Sơn. Gia Hưng trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật: Thứ tư, 15/06/2022

Ngày 15/6/2022 tại Nhà Văn Hóa Trung Tâm xã Gia Vân UBMTTQ huyện Gia viễn Tổ chức hội nghị ĐBHĐND huyện Gia Viễn khóa XX tiếp xúc cử tri 3 xã. Gia Vân. Liên Sơn. Gia Hưng trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về dự hội nghị có các ông bà là Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại 3 xã, Gia Vân.Gia Hưng. Liên Sơn các ông bà đại diện cho các Lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn, đại diên ban TT- UBMTTQ huyên, ban kinh tế, ban pháp chế, các ông bà đại diện các ban ngành của huyên, và các đại biểu đại diện cho cử tri 3 xã. Đại biêu đại diện cho tổ HĐND huyện tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực. để trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyên.

Bài viết khác