Hội Nghị UBND xã Gia Vân kết hợp với cụm thuế Nho Quan - Gia Viễn họp triển khai rà soát các hộ sử dụng đất nông nghiệp để hoàn thiện bộ thuế phi nông nghiệp trên địa bàn xã

Cập nhật: Thứ năm, 14/04/2022

Hội Nghị UBND xã Gia Vân kết hợp với cụm thuế Nho Quan - Gia Viễn họp triển khai rà soát các hộ sử dụng đất nông nghiệp để hoàn thiện bộ thuế phi nông nghiệp trên địa bàn xã