Hội nghị kiểm tra, thẩm định công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021

Cập nhật: Thứ sáu, 19/03/2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Nông thôn mới kiểu mẫu và Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020. Vinh dự cho cán bộ và nhân dân thôn Trung Hòa, và thôn Phù Long xã Gia Vân được đón Đoàn công tác của huyện Gia Viễn về kiểm tra, thẩm định và công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020.