Đại hội đại biểu xã viên HTX Thanh Hòa xã Gia Vân nhiệm kỳ 2022- 2027

Cập nhật: Thứ ba, 31/05/2022

Được sự nhất trí của Ban Thường Vụ Đảng ủy, UBND xã Gia Vân, Hợp tác xã Thanh Hòa tổ chức Đại hội đạ biểu xã viên nhiệm kỳ 2022- 2027 theo đúng điều lệ hợp tác xã  đại hội đã thành công tốt đẹp và đại hội đã bầu ra Ban quản trị hợp tác xã và bầu Giám đốc, phó Giám đốc  HTX và các thành viên trong hội đồng quản trị

Bài viết khác