Đại Hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Gia Vân

Cập nhật: Thứ sáu, 17/06/2022

Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Thực hiện công văn số 521 - CV/HU ngày 23/03/2022 của Thường trực Huyện ủy Gia Viễn về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2025, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Vân. theo thời gian Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025 hoàn thành trước ngày 30/7/2022; đến nay Đảng bộ  xã Gia Vân có 12 chi bộ trực thuộc đảng bộ đã tổ chức Đại Hội Đảng viên được 12/12 chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thực hiện đúng nguyên tắc,quy định của  Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam; và quy chế bầu cử trong Đảng....

Bài viết khác