Xã Gia Vân tích cực xây dựng NTM kiểu mẫu

Cập nhật: Thứ năm, 14/05/2020

Thực hiện Nghị quyết của BCH đảng bộ xã Gia Vân về công tác xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020. Ngày 14 tháng 5 năm 2020 UBND xã Gia Vân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác xây dựng NTM kiểu mẫu tới các thôn trên đại bàn toàn xã.

Dự và chỉ đạo hội nghị:

  • Đồng chí: Đoàn Thanh Hà – Bí thư BCH đảng bộ,
  • Đồng chí: Đinh Văn Thỏa – PBT TT- chủ tịch HĐND xã;
  • Đồng chí: Nguyễn Văn Hoan- PBT – Chủ tịch UBND xã

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Giám đốc 3 HTX, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn và Ban phát triển các thôn trong toàn xã.

Hội nghị đã dân chủ thảo luận, bàn các biện pháp và giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hoan – Chủ tịch UBND xã, phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu đã phát biểu chỉ đạo hội nghị và nêu rõ:

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp cơ bản thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị có một vai trò quan trọng phải “đi trước một bước”. Làm tốt công tác tuyên truyền là phương thức tác động để làm chuyển đổi nhận thức của con người, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết của BCH đảng bộ xã Gia Vân về việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Gia Vân đã đạt được nhiều kết quả, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn. Bên cạnh những giải pháp cơ bản được chính quyền từ xã đến thôn triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu luôn được các cấp uỷ, các ban, ngành, tổ chức chính trị- chính trị xã hội từ xã đến các thôn, thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng NTM kiểu mẫu, để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện. Người dân hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng đường hoa, cải tạo vườn tược. Bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM kiểu mẫu góp phần vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt trong công tác vận động các thôn đã biết phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm kinh tế giỏi trong đó chú trọng đến loại hình kinh tế gia đình. Nhỏ hiệu quả, đã chuyển tải một cách nhanh chóng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các thôn trên địa bàn xã.

Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Gia Vân đã tạo sức lan toả rộng khắp, được người dân đồng tình hưởng ứng. Công tác cổ động, tuyên truyền trực quan được UBND xã quan tâm, triển khai thực hiện. Vì vậy đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trồng đường hoa, cải tạo vườn tược, vẽ tranh khắc họa miền quê đáng sống, sắm sửa trang thiết bị, dụng cụ tập thể thao của thôn Tập Ninh, thôn Thanh Uy, thôn Trung Hòa, thôn Phù Long, thôn Bích Sơn, mô hình “trồng và chăm sóc đường hoa” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; Trường Tiểu học, trường THCS, trường Mầm Non. Mô hình đường cây xanh của hội Nông Dân, hội CCB xã, Đoàn thanh niên…Để tạo cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm, nâng cao tiêu chí xây dựng Làng văn hóa, nhân dân thôn Phù Long, thôn Tri Lễ đã huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng cổng làng khang trang, đẹp đẽ, uy ghi.

Với những kết quả đã đạt được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà vinh dự được Thủ Tướng Chính phủ nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM” giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2019 xã nhà vinh dự được UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hai thôn Tập Ninh Và Thanh Uy được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng còn không ít những khó khăn. Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tổ chức, mỗi người dân cùng nhau chung sức, đồng lòng, huy động tối đa sức mạnh nội lực, mà chủ thể chính là sức mạnh của toàn dân, phấn đấu đến cuối năm 2020, 7/7 thôn đều đạt Danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu. Vậy trong thời gian tới cần phải có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban công tác MT, các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên phải hăng hái đi đầu trong công việc xây dựng NTM kiểu mẫu. Làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tược, trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên để làm thay đổi toàn diện đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng NTM kiểu mẫu, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tin tưởng rằng trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những vướng mắc khó khăn; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu 7/7 khu dân cư đều đạt khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2020. Đưa Gia Vân trở thành một vùng quê đầy tiềm năng văn minh giầu mạnh./.