Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung cấp bách trong phòng chống dịch Covid 19

Cập nhật: Thứ tư, 08/04/2020

UBND XÃ GIA VÂN

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG DỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Gia Vân, ngày 06 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả công Văn số 343 của UBND huyện Gia Viễn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 /3 /2020 của của Thủ Tướng chính phủ  về công tác phòng, chống dịch COVID 19.

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong hai ngày 05- 06/3 cả nước chỉ ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính với vi dút SAPS-CoV2. Để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVI-19. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 213 của UBND tỉnh Ninh Bình. Công văn số 343 của UBND huyện Gia Viễn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19. Với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết. UBND xã Gia Vân yêu cầu các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã, các thôn trong toàn xã và toàn thể nhân dân tập trung cao độ các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cụ thể sau:

1. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Hạn chế tối đa di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khu vực khác.

2. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Dừng mọi hoạt động không cần thiết. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Người đứng đầu các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

3. Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể trong xã, các thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, nêu cao tinh tthần, trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm đeo khẩu trang nơi công cộng, giảm quy mô sự kiện như: Lễ hội, cưới hỏi, giỗ chạp, thanh minh. Riêng đám hiếu gia đình phải chấp hành nghiêm việc mua khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ khách đến thăm viếng. không ở lại, tụ tập đông người quá lâu. Hạn chế đi lại, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, thường xuyên vệ sinh nhà cửa và thực hiện khai báo y tế.

* Thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ y tế về thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh Covid 19 trong mùa dịch cụ thể như sau:

+ Trước gặp nhau tai bắt mặt mừng, nay gặp nhau “Không bắt tay

+ Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay “Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng”

+ Trước về tới nhà là sà vào người thân, nay cần “Thay quần áo, tắm rửa”

+ Trước ăn song đánh răng là đủ nay thêm “súc họng” bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn”

+ Trước hay giao lưu, gặp gỡ, nay “Không mời khách” tới nhà và cũng không tới nhà người khác.

+ Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay “Gọi điện thoại trước” cho nhân viên y tế được tư vấn.

+ Cuối cùng tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.

“Thói quen gặp hành động, hành động gặp thành công chống Covi -19”.

Để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân trong xã và giảm thiệt hại thấp nhất do chủng mới của Covid-19 gây ra. UBND xã Gia Vân yêu cầu, các đơn vị, các thôn trong toàn xã và toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO

Trưởng ban

Chủ tịch UBND

 

 

Nguyễn Văn Hoan