Thông báo thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19

Cập nhật: Thứ tư, 29/04/2020

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ GIA VÂN

Về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT- TTg  ngày 24/4/2020 và Công văn số 18/CV-UBND ngày 27/4/2020 của  Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Công văn số 445 ngày 28/4/2020 của UBND huyện Gia Viễn về phòng chống dịch Covid 19

 

 

Kính thưa:    Trưởng các ban, ngành, đoàn thể,  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;

Kính thưa toàn thể nhân dân!

 

Trong thời gian cách ly toàn xã hội, trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19. UBND xã đánh giá coa các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong xã đã thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid 19. Đến nay trên địa bàn tỉnh ta nói chung và xã nhà nói riêng vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên tình hình dịch bênh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thực hiện Chỉ thị số 19CT- TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong thời kỳ mới. Công văn số 18/CV-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch covid 19. Kết luận của đồng chí Bí thư BCH đảng bộ xã tại Hội nghị BCH mở rộng ngày 28 tháng 4 năm 2020 về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 và công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn xã. Để chủ động và tăng cường triển khai các biênh pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã trong tình hình mới, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020 đảm bảo kế hoạch đã đề ra, UBND xã Gia Vân triển khai một số nội dung sau:

1. Các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn xã

- Tiếp tục quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc” trên tinh thần copi trọng sức khỏe, tính mạng con người là trên hết. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các biện pháp theo Công văn số 18/CV-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác chỉ  đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong thời kỳ mới.

Yêu cầu bắt buộc thực hiện việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người (trên 30 người), trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của UBND xã; giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người khi giao tiếp.

Tiếp tục dừng hoạt động thể thao, vui chơi giải trí và một số loại hình dịch vụ kinh doanh như: karaoke, game online, trò chơi điện tử….đến hết ngày 3/5/2020.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ  như Lễ phật đản, lễ hội và các hoạt động có quá 30 nguời tham gia. Hạn chế tối đa tổ chức các cuộc họp, hội nghị; nếu các cuộc họp, hội nghị cần thiết phải tổ chức thì tinh giản tối đa thành phần tham dự và tổ chức theo hướng dẫn về phòng chống dịch Civid-19.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

2. Trạm Y tế xã

 Tham mưu, đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, tiếp tục thực hiện tốt và triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.

Thường xuyên cập nhật, năm sbắt thông tin về tình hình dịch bệnh để kịp thời rà soát, giám sát, cách ly phù hợp theo quy định.

3. Các nhà trường

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không chủ quan trong mọi tình huống; thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử trùng lớp học, môi trường xung quanh… và thông báo cho học sinh đi học trở lại (Trẻ em 5 tuổi, học sinh Tiểu học, THCS đi học trở lại từ 04/5/2020); tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 (như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bằng dung dịch sát khuẩn….)

          4. Ban công an xã

Nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh, trường hợp kinh doanh dịch vụ vi phạm cam kết đã ký về phòng chống dịch bệnh.Tăng cường tuần tra, xử phạt đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, người lao động trở lại đi học, đi làm sau thời gian cách ly xã hội.

5. Lao động – Thương binh xã hội xã

Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng nội dung, rà soát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ, đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

          6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể trong xã, các thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, nêu cao tinh thần, trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm đeo khẩu trang nơi công cộng, giảm quy mô sự kiện như: Lễ hội, cưới hỏi, giỗ chạp. Riêng đám hiếu gia đình phải chấp hành nghiêm việc mua khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ khách đến thăm viếng. không ở lại, tụ tập đông người quá lâu. Hạn chế đi lại, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, thường xuyên vệ sinh nhà cửa và thực hiện khai báo y tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ, đóng góp, huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

          Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn xã cùng toàn thể nhân dân nghiêm túc tổ chức thực hiện ./.

 

 

                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                     Chủ tịch

 

 

 

                

                                                                                   Nguyễn Văn Hoan